Fransar och Bryn

Formning av bryn                                                                                        20 min / 200:-

Brynfärg                                                                                                         15 min / 150:-

Brynformning + brynfärg                                                                          20 min / 250:-

Fransfärgning + brynformning                                                                30 min / 300:-

Fransfärgning                                                                                                20 min / 225:-

Frans- och brynfärg                                                                                    30 min / 300:-

Frans- och brynfärg inkl. brynformning                                                30 min / 350:-